Arhive oznaka: 27.6.2021.

Proboj koridora 1992.

27.6.2021.

Obilježavanje 29 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 29 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Cvijanović: Snaga Srpske u jedinstvu

Srna
 Cvijanović: Snaga Srpske u jedinstvu
MODRIČA – Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas u Dugoj Njivi kod Modriče da je snaga Republike Srpske u jedinstvu, što je pokazala za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i u mirnodopsko vrijeme.

21.6.2020.

Obilježavanje 28 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 28 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Susret Prvog krajiškog i Istočnobosanskog korpusa u operaciji Koridor 1992, kojim su spojeni istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske, dogodio se 26. juna 1992. godine oko 16.00 časova, na liniji Živkovo Polje-Filomena-rječica Tolisa.

Jedinice TG-1 25.06.1992. neprijateljski napad su dočekale spremne i odbile ga u jednosatnoj borbi, bez sopstvenih gubitaka. Komanda TG-1 je zbog pretpljenih gubitaka i pada morala izvukla iz borbe 7/16. Kmtbr i postavila ga na desni bok radi zaštite od eventuvalnog napada iz pravca Gradačca. Umjesto ove jedinice u napad  su uvedeni : 1.bataljon VP (-1) (dvije čete vojne policije) i 1. prnjavorska lpbr, popunjena sa 340 boraca. Odluka za napad nije mijenjana. Nakon odbijenog protivnapada i izvršenih priprema, dio glavnih snaga TG-1 nastavi je sa napadom i oslobodio selo Živkovo Polje, a sa pomoćnim snagamaje potpuno oslobođena Kužnjača i izbilo se na prednji kraj odbrane sela Tartevci i Riječani Donji. Gubici:jedan lakše ranjen. (iz knjige Operacija koridor-92 , general Novica Simić, Boračka organizacija RS Banja luka, mart 2011. godine, str.178)

23.6.2019.

„Koridor života“ najveća uspješna operacija VRS

Objavljeno: 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da je u akciji „Koridor života“ srpska strana u jednom trentuku angažovala više od 54.000 vojnika i da je to bila najveća uspješna borbena operacija Vojske Republike Srpske /VRS/ u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Milunović je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od probijanja „Koridora života“ u Posavini, napomenuo da je ova akcija tako nazvana, jer je trebalo odblokirati oko milion ljudi koji su bili u okruženju i izgubili vezu sa maticom Srbijom.

„Prijetila nam je humanitarna katastrofa“, rekao je Milunović novinarima.

Prema njegovim riječima, snage VRS i SAO Krajine dobile su bitku protiv hrvatsko-muslimanskih snaga, jer su se borile za svoje najbliže, ognjišta, čast i slobodu.

„Neprijatelj je bio osuđen na neuspjeh. Htjeli su da nam uzmu slobodu i teritorije, a i živote“, rekao je Milunović, koji je bio ranjen u proboju Koridora.

Milunović je rekao da su u akciji deblokade učestvovali VRS i snage SAO Krajine.

„Neprijatelj je imao od 20.000 do 25.000 vojnika, od čega je poginulo njih 1.261, dok su imali 6.250 ranjenih. VRS i snage SAO Krajine su imali 413 poginulih i 1.505 ranjenih“, rekao je Milunović.

Vojna operacija „Koridor 92“ trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i RSK sa ostalim djelovima Srpske i Srbijom.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i RSK.

Akciju „Koridor 1992“ izvele su združene jedinice VRS i RSK protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja i obezbjeđivanje „Koridora“ završena je 6. oktobra 1992. godine.

U akciji „Koridor 92“, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, dok je ranjeno 1.505 boraca.

KOMENTAR

Mjesto na Dugim njivama kod Modriče, gdje je bio IKM 1.KK, na kome je general Talić , 1.7.1992. godine, izdao zadatke starješinama Prnjavorske lake pješadiske brigade za realizaciju druge faze Koridora, za oslobađanje Odžaka i proboj prema r.Savi.

Mišinci 16.6.2019. godine

Popovići

27.6.2021.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 13.30 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 22 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 20 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

Otkrivanje spomenika izvršeno je 26.6.1999. godine,

Ugrađeno je 21 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  7  boraca
 2. VP 7127 Derventa  4  boraca
 3. VP 7013 Doboj  2  boraca
 4. VP 7007 Banja Luka 1  boraca
 5. VP 7322/17 Banja Luka  1  boraca
 6. VP 8840/77 Banja Luka  1  boraca
 7. VP 7312/9A Petrovo  1  boraca
 8. VP 7590 Sarajevo  1  boraca
 9. VP 7446 Drvar  1  boraca
 10. VP TO Okučani  1  boraca
 11. VP nepoznato  1    borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje   21 borac – pripadnici RJ

 • 20 poginuli borci – RJ VRS
 • 1 poginuli borac – RJ TO Okučani

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  6 boraca

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  3 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, selo Kremna

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Kremna

Saobraćaj, status porodice poginulog utvrđen kao uzročno posledična veza

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: opština Stanari, selo Osredak – mjesno groblјe sela Kulaši

 • Porodica jednog poginulog živi u selu Kulaši – domicilno stanovništvo
 • Porodica drugog poginulog živi u selu Kremna – kategorija izgjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Stanari, selo Bukovica Velika

 • Porodica živi u selu Kulaši – kategorija izbjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: Federacija BiH

 • Jedan poginuli – opština Maglaj, groblјe Bočinja – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila u Doboj
 • Drugi poginuli – opština Drvar, Šobića groblјe – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili sa područja opštine Prnjavor
 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: Federacija BiH – opština Maglaj, groblјe Brusnica – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila sa područja opštine Prnjavor

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od rana istog dana umrli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor,

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor

 1. Stradali, način i okolnosti nepoznato  1 borac

Porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili na područje opštine Doboj – supruga sa djecom

Raspoloživi osnovni podataka datih od porodice Mjesnoj BO. Nema korisnika prava na  opštini Prnjavor

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  19  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1   borac
 • Nepoznato  1   borac

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  12  boraca

Groblјa Popovići i Kulaši   10  boraca

 • Zona borbenih dejstava  10 boraca

Groblјa Kremna    2   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 • Van zone borbenih dejstava   1    borac
 1. Opština Stanari   3   borca

Groblјe Osredak (pripada i selu Kulaši)     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca

Groblјe Velika Bukovica     1   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 1. Federacija BiH     3   borca

Opština Maglaj    2   borca

Groblјe Bočinja       1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Groblјe Brusnica      1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Opština Drvar     1   borac

Šobića groblјe      1    borac

 • Zona borbenih dejstava   1 borac
 1. Republika Hrvatska    2   borca

Groblјa Hrvatska     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca
 1. Nepoznato    1   borac

Groblјe nepoznato    1   borac

 • Zona ili van zone borbenih dejstava    1    borac   – nepoznato

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

 ŠESTOTINA DVADESET ŠEST JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. ĆUĆIĆ BRANKO
 2. DRAGANIĆ MIROSLAV
 3. ŠPANIĆ JOVAN
 4. LAZAREVIĆ RANKO
 5. SIMIĆ MILENKO
 6. VUKADINOVIĆ MILE
 7. VUKADINOVIĆ VIDOMIR
 8. JOVIĆ RANKO
 9. ZEKIĆ RATKO
 10. OGORELICA MILAN
 11. BOJIĆ MARINKO
 12. SMILjANIĆ DUŠKO
 13. NOVARLIĆ PREDRAG
 14. JOVIĆ RATKO
 15. TRNINIĆ MARINKO
 16. RADONјIĆ PETAR
 17. SUBOTIĆ MILAN
 18. BIBER MILADIN
 19. PANČIĆ BOŽIDAR
 20. MILANKOVIĆ RANKO i
 21. MARTINOVIĆ ŽELjKO

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. NAČELNIK OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,

PO ZAVRŠETKU OVOG DOGAĐAJA DELEGACIJA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a PRNјAVOR, NAČELNIKA OPŠTINE I BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR POLOŽIĆE VIJENAC NA SPOMEN PLOČU ZA PET PALIH BORACA NARODNO OSLOBODILAČKOG RATA IZGRAĐENOJ U NEPOSREDSNOJ BLIZINI OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

 

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 26.06.1999. GODINE, ODNOSNO PRIJE DEVETNAEST GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

 UPISAN JE DVADESETJEDAN POGINULI PRIPADNIK VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ JEDANAEST RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 7 BORACA; 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA; VP 7013 DOBOJ – 2 BORCA; VP 7007 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7322/17 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 8840/77 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7312/9A PETROVO – 1 BORAC; VP 7590 SARAJEVO – 1 BORAC; VP 7446 DRVAR – 1 BORAC; TO OKUČANI – 1 BORAC; OZRENSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 1 BORAC.

DVANAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: POPOVIĆI I KULAŠI – 10 BORACA, KREMNA – 2 BORCA

NA PODRUČU OPŠTINE STANARI SAHRANјENA SU TRI BORCA – GROBLjE OSREDAK – 2 BORCA I VELIKA BUKOVICA – 1 BORAC.

NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH SAHRANјENA SU 4 BORCA: OPŠTINA MAGLAJ – 2 BORCA; GROBLjE BOČINјA – 1 BORAC I BRUSNICA – 1 BORAC, OPŠTINA DRVAR – ŠOBIĆA GROBLjE – 1 BORAC I OZREN – 1 BORAC.

NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE SAHRANјENA SU DVA BORCA.

DVADESET BORACA POGINULO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN BORAC POGINUO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA. 

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA POPOVIĆI – KULAŠI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN ČUVAJU OD ZABORAVA DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

ISKAŽIMO NEIZMJERNU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SVOJIM PRISUSTVOM ODAJU POŠTOVANјE I PRIZNANјE JUNACIMA REPUBLIKE SRPSKE I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

SVI ZAJEDNO NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O NAŠIM JUNACIMA, JUNACIMA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVUJU OVOM ČINU.

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.