Glas borca lpbr Prnjavor

List Prve prnjavorske lake pješadijske brigade,

izlazio samo ratne 1995. godine u pet brojeva:

  1. januar 1995.
  2. februar 1995.
  3. april 1995.
  4. maj 1995.
  5. decembar 1995.

broj1 broj1-001 broj1-002 broj1-003 broj1-005 broj1-006 broj1-007 broj1-008 broj1-009 broj1-010 broj1-011 broj1-012 broj1-013 broj1-014 broj1-015 broj1-017 broj1-016