karta Derventa

oslpbr

Osinjska 1.lpbr ratni put

skipa ratnog puta 1. osinjske lpbr od marta do oktobra 1992. godine, od ppuk Pepića (FS „Soko“). Prnjavorski 2.lpb učesnik bitke na Ceru zajedno sa jedinicom „Vukovi sa Vučijaka“. Uz jačanje gotovosti i b/d na liniji odbrane prema Pavlovom brdu i dalje prema Raščićima Opštinski štab TO Prnjavor dao je veliki doprinos formiranju jedinica desnog susjeda u Kalenderovcima i Osinji i njihovim jedinicama pomažući u naoružanju, odjeći, obući, ishrani i lijekovima.(ratni put lpbr, str.4)