Osinjska

Amblem 1.Osinjska lpbr je izrađen u maju 1992. godine , nakon formiranja Vojske Republike Srpske. Autor amblema je borac – nastvanik likovnog vaspitanja Milorad Popović. Štampan je na skaj podlozi.
Amblem simbolizuje jedinstvo naroda ovog kraja u odbrani svojih ognjišta. Istaknuta je trobojka, a znak “Osa“ simbolizuje Osinjski kraj (osinjak) i borce koji su neustrašivi i opasni kao “Ose“. Znak “Ose“ je i znak aviona sa krilima sa ovog kraja su tri pilota avijacije Vojske Republike Srpske čija su imena čvrsto vezana uz svoj narod.
Krst sa četiri slova “S“, ili ocila je znak odanosti Srpstvu i Pravoslavlju i pripadanju Vojske Republike Srpske.
Brigada je odlikovana medaljom Petra Mrkonjića 30.5.1996. godine od strane predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Kroz rat više puta pohvaljivana od komandanta TG – 3 Slavka Lisice i komandanta 1. krajiškog korpusa Momira Talića.
Posle partizanskog odreda brigada je prvo nazivana Osinjska srpska briga, zatim 2. Krnjinska briga, posle je dobila pečat sa Osinjska laka pešadijska brigada na kraju Osinjska pešadijska brigada. Brigada je imala svoju vojnu poštu 7001 – 44.
Odredom i brigadom su komandovali:
Za komandanta Osinjskiog partizanskog odreda JNA, februara.1992.godine, postavljen je Savko Pećić.
Nakon formiranja Osinjske lake pešadijske brigade, komanda odreda je postala komanda brigade, a komandant je bio od 20 5.1992. do 12. 6.1992 . godine Savko Pećić.
Za komandanta brigade 12.6.1992.godine došao Kojić Nedeljko, koji je komandovao brigadom do 15.8.1992. godine.
Dana 15.8.1992. godine za komndanta je postavljen Radomir Čavić. Nakon uspešno obavljenog borbenog zadatka za oslobođenje Broda 7.10.1992. godine brigada ponovo doživljava preformiranje po naredbi, komande 1. Krajiškog korpusa iz bataljonskog prelazi u četni sastav.
Za komandanta 1.11.1992. godine dolazi Boro Bukovica, koji tu dužnost obavlja do 16.12.1992. godine , kada je za komandanta, naredbom komandanta 1. Krajiškog korpusa br. 768-/92 imenovan Drago Ličina.
Naredobom od 25.4.1993. godine komandant OG Doboj br.2092-1, za komandanta brigade je postavljen Goran Tatić.
Naredbom komandanta 1. Krajiškog korpusa broj: 18/ 1- 277 od 16.6.1993., za komandanta je postavljen Ljubomir Obradović.
Na kraju ponovo, Drago Ličina do rasformiranja brigade, dana 1.3.1994. godine. (FS „Soko“, 17.4.2022.)