Poginuli borac lpbr

vodnik u četi Vukova

Sančanin Milorad

Sančanin ( Dragomir) Milorad , rođ.1965.godine, Gornja Ilova 26.6.1994.godine., Podsijelovo Zavidovići, vodnik 1 klase, komandir voda odreda “Vukova sa Vučijaka”.
Preminuo 30.6.1994.godine u bolnici Banja Luka.Sahranjen u opštini.Gornja Ilova.