Poginuli borac lpbr

komandir 1/3.lpb

Gligorić Borislav

Gligorić ( Savo) Borislav , rođ.1962.godine, Gornji Galjipovci 19.7.1994.godine., Hunka-Podsijelovo Zavidovići, zastavnik, komandir 1.čete,3.pješadijskog bataljona.
Preminuo 24.7.1994. godini u VMC Banja Luka.Sahranjen u opštini.