Poginuli borac lpbr

1/1.lpb

Grumić Jadranko

GRUMIĆ ( Anđelko) JADRANKO , rođ.1965.godine, Drenova 4.8.1992.godine., Unka Brod, desetar, 1.čete,1.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini.Drenova..