Poginuli borac lpbr

komandir 1/1.lpb

Blagojević Ljubo

BLAGOJEVIĆ ( Slavka) LjUBO , rođ.1965.godine, Drenova 18.2.1994.godine., Kovačevići Doboj, stariji vodnik 1 klase, komandir 1.čete,1.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini, Drenova.