Poginuli borac lpbr

Tubak Vid

TUBAK ( Vojko) Vid , rođ.1959.godine, Donji Vija:čni 27.5.1995.godine., Podsijelovo Zavidovići, vojnik, 2.čete,2.pješadijskog bataljona.
Zarobljen.Razmijenjen kao poginuli borac 11.8.1995.g.Sahranjen u opštini.Donji Vijačani.