Poginuli borac lpbr

Vukovi

Španić Jovan -Joco

Španić (Stojan) Jovan
Popovići 1967.- iz Gornji Vijačani. 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1. četa bataljon „Vukovi sa Vučijaka“.
Sahranjen u opštini. Popovići.