Poginuli borac lpbr

Vukovi

Žunić Vladimir

Žunić Dušana Vladimir, r.1937. Kremna, nastradao u saobraćaju 16.9.1993.. godine u kremni, Prnjavor. tehnička služba Knjinske lpbr. Sahranjen u opštini. Kremna.