Poginuli borac lpbr

Peulić Miran

Peulić ( Đuro) Miran , rođ.1975.godine, Gornji Vijačani 27.5.1995.godine., Podsijelovo Zavidovići, vojnik, 2.čete,2.pješadijskog bataljona.
Zarobljen u b/d. Razmijenjen kao poginuli borac 06.09.1995.godine.Sahranjen u opštini.