Poginuli borac lpbr

Malić Duško – Duća

Malić ( Dragutin) Duško , rođ.1974.godine, Banja Luka 28.5.1995.godine., Podsijelovo Zavidovići, vojnik, 2.čete,1.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini.Gornji Vijačani.