Poginuli borac lpbr

Vukovi

Blatešić Željko

Prnjavor 1968. – iz Gornje Mravice, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. 1.četa bataljona “Vukova sa Vučijaka”.
Sahranjen u opštini.Gradsko groblje.