top

122mm M31-37

Krajni domet 20,4km. Brisani 700-1km. Težina 7.9t. Na Ozrenu lpbr bila podržavana sa ovim topom sa položaja na Kvrgama.