1.okbr VRS

tenkisti

Levo na tenku borac Boro Stojičić rođen 14.12.1964. godine Derventa, opština Derventa.
Poginuo u borbama 12.9.1994. godine rejon Sip (Suva Međa) Bužimsko ratište. Pripadnik prve oklopne brigade. Sahranjen Srmtići – Prnjavor. Fotografija nastala Kostreš – Derventa 20.10.1992. godine.