pozč

sanitetski vod

brigade na Ozrenu 1994.g s.Nenići. gornji red: Stanić Predrag bolničar, Repček Ivan, vozač brigadni, dr Figurek načelnik SnSl brigade, Simunović Radivoj-Strela, Marica Knežević i Zinaida Spahić medicinske sestre.