Poginuli borac lpbr

Mačinković Josip

Mačinković (Jure) Josip Drenova, 1970. – 25.7.1995. Podsjelovo, Zavidovići. Borac 1.pč. 1.lpb. Bio zarobljen. Indentifikovan kao poginuli borac 14.11.2017.g. Sahranjen u opštini.Drenova.