Modriča

Skugrić linija rovova

Pogled na liniju rovova 1.lpbr Prnjavor na proboju koridora na pruzi Modriča – Gradačac iz rejona škole u Skugriću. Pruge viže nema, jer su odnežene šine i pragovi odmah poslije rata.