karta Derventa

Oslobađanje Cera (Mišinci) Derventa. pravci napada.

Borbena dejstva za oslobođenje Cera počela su 14.juna 1992.godine, pored pripadnika Vojske Republike Srpske na čelu sa Vukovima sa Vučijaka, 2.pb, iv, vvp 1.lpbr Prnjavor, drugog bataljona Osinjske brigade, tenkovske čete učestovali su i pripadnici delovi Specijalne brigade MUP-a RSK.

Tog 17.juna 1992.godine, Cer je oslobođen. Dole lijevo očekujući rejon 1,lpbr škola. Donji Cerani. Desno objekat napada Cer crkva na raskrsnici.