1.mtb

komemoracije u Derventi

Fotografija sa komemoracije u Derventi ispred Doma Vojske Republike Srpske 31.7.1994. godine, u prvom planu komandant 27.mtbr, potpukovnik Boško Peulić.