Vozuća

Visić

Uzvišenje desno od Stolića, krajni desni položaji prema Podvojulaku, koji je držao 1.lpb, a kasnije i 3.lpb Prnjavorske brigade.
U 1994. godini ove položaje brani 1.pč 1.mtb -Motajičkog bataljona 27.mtbr Derventa.