Bratunac

Bjelovac

Spomen soba u porti crkve. Osveštana 14.12.2021. godine
Knežević Željko, 1966. godine iz Pečeneg Ilove. Borac „Jude“ .Poginuo 16.12.1992. godine na objektu vodovoda, brdo Kunjarac, Zalužje