minobacač

82mm M69

Minobacač 82mm osnovno naoružanje za podršku jedinica TO. TO raspolagale sa 6 komada. U lpbr svaki bataljon je imao 6 komada, izuzev 3.lpb sa 4 komada