Poginuli borac lpbr

Lazić Ranko

Lazić (Dušan) Ranko
G.Štrpci 1958. – 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići, vojnik odreda “Vukovi sa Vučijaka”.
Zarobljen. Razmijenjen kao pohinuli borac 21.8.1995.godine.Sahranjen u opštini.Štrpci.Ruževci.