1.mtb

1.mtb

Šibovska, smotra načelnika artiljerije 1.KK puk Baltić Filip, bio komandant 27.mtbr sa članom komande 1.mtb ppor Živanić -Mačak