zgradaOMO-4

zgrada Štaba TO

mob.zborište i kasnije komande lpbr, nalazio se i OSNO i OŠCZ, 18.9.1991. krenula mobilizacija TO i JNA