graf

Raspoređeni

Raspoređeni vojni obveznici

Uporedni pregled u strukturi raspoređenih vojnih obveznika u evidenciji odsjeka MO Prnjavor za 1991. i kraj 1995. godinu, početak i kraj rata. U oružane snage SFRJ raspoređeno je bilo 2.774 vojnih obveznika , a na kraju reta , 31.12.1995. godine u jedinicama VRS bilo je raspoređeno 4.382 vojna obveznika ili 73% od evidencije .