Vukovi

Cer, juni 1992.

Cer (Mišinci) Derventa. prvi vod čete Barge.

Borbena dejstva za oslobođenje Cera počela su 14.juna 1992.godine, pored pripadnika Vojske Republike Srpske na čelu sa Vukovima sa Vučijaka, 2.pb, iv, vvp 1.lpbr Prnjavor, drugog bataljona Osinjske brigade, tenkovske čete učestovali su i pripadnici delovi Specijalne brigade MUP-a RSK.

Tog 17.juna 1992.godine, Cer je oslobođen.

Na fotografiji pripadnici Vukova sa Vučijaka u sastavu 27.Mtbr. Rejon Mišinci – Derventsko ratište, juni 1992.godine.