Glas borca lpbr Prnjavor

Broj 2 II 1995. str.3. Zapis o jednom danu u jednom rovu boraca Prnjavorske brigade na planini Ozren, 1994. godine