1.mtb

Blatnica , Teslić

1.mtb, kafana lane Blatnica, kad se islo u ispomoc oko Sarajeva 1994 kraj februara ili picetak marta 1994.godine pok.radomir makesevic predvodio i rukovodio.