karta

Operativne grupe Doboj

Teslićko ratište, jesen 1992. godine
Borbe lpbr na Stražu – Hatkinja njive – Todićevo
(Lisica. Komandant bez potrebe, 2000, str. 151)