Dragalić

1.pč odred TO Dragalić, mart 1992. godine Đukarić Ranko, nepoznati borac 1.pč i Pajić Mile, kasnije prešao u policiju, ranjen 1994. u rejonu Grahova.