Kokori

Spomenik JVuO u kokorima

2019. godina. Vazduhoplovni major Jugoslovenske vojske u Otadžbini Bogdan Vujačić.