Prosjek

Spomenik NOR u Prosjeku

Spomenik palima borcima NOR-a i ŽFT iz sela Prosjek. Spomenik izgrađen 27.7.1984. godine