Poginuli borac lpbr

Budak Ljubiša

Budak Tomislava Ljubiša, r. 1967. godine u Prnjavoru, iz Lužana, Kremna .samoubistvo 16.10.1993.godine u Prnjavoru. desetar, 1.čete . 1.pješadijskog bataljona.