karta

podsijelovo

p/k odbrane lpbr

lpbr na Podsijelovo-Ozren. radna karta NŠ, od 22.12.94-6.9.95.2-1.lpb.
l/o Nikolino brdo – s.Čevaljuša posjeda 2.lpb , 1. lpb posjeda od s.Čevaljuše – tt685. IKM, Gorjani- Gaj – k. 551 (isklj.), a 3. lpb zauzima položaje na k.551 – Vis – i 6 rovova na Malovanu bPJP MUP  CJB Doboj.