Glas borca lpbr Prnjavor

Broj 2 februar 1995. str. 5

Kazivanje komandira 1.pč u 1.lpb ppor Čabrić Slobodan, završio školu „Rajko Balać“, prifesionalni vojnik VRS iz Šekovića, a raspoređen u lpbr 1994.godine