Naseobina Lišnja

Spomenik u Naseobini Lišnja

Otkrivanje spomenika izvršeno je 11.8.2002. godine, kada su prijenete spomen ploče NOR-a i ŽFT, sa sadašnjeg temelja crkve, na osnovicu spomenika.
26 likova poginulih boraca Vojske Republike Srpske