karta Derventa

obostrani raspored jedinica:jedinice TO mještana zaposjele su liniju Trstenci – Agićko brdo – Agići. 26.3.1992. godine 2.odred TO opštine Prnjavor zaposjeda postojeće položaje u rejonu Pjevalovac – Kuljenovci – i prema Lugu. Karta iz aprila 1992.