puška

7,62mm M70 i M70A

Automatska puška sa drvenim i preklopnik kundakom, osnovno naoružanje manevarskih jedinica TO: odreda i pdv. Raspolagalo se sa 76 komada i b/k od 20700 metaka.
U lpbr bilo standardno oružje pješadijskih bataljona.

Ostavite odgovor