komandanti

major Žika – Živojin Kuzmanović

1941-2010. komandant 1.odreda TO opštine i 1.lpb lpbr, smotra brigade 13.10.1992. godine igralište FK „Ljubić“ Prnjavor.