bljesak

Operacija „Bijesak“

Cilj akcije bio je ulazak u Okučane, na zapadnoslavonskom području. U toj akciji koja je trajala od 1. do 3. maja 1995., na glavnim pravcima napada bile su 81. gardijska bojna, 5. gardijska brigada, te dijelovi 1. i 3. gardijske brigade. U podrđci napadu su bile pričuvne i domobranske jedinice POAR jedinicama, HRZ i jedinicama specijalne policije.