vojna policija

vojna policija i izvidjači

za Dan opštine Prnjavor, 2017. godine. I danas se ove fotografije nalaze na zidu u novoj zgradi boračke organizacije Prnjavor.