1.KK

Palačkovci, 2003.

U Prnjavoru 27.3.2003. godine, organizovano je druženje starješina komande 1. korpusa VRS iz Banja Luke.
Načelnik opštine g. Živković, načelnik OBIZ g.Tomić i g.Suvajac-Pepa, predsjednik BO sa komandantom korpusa generalom Novakom Đukićem, zadnji smenjeni načelnik Generalštaba VRS.