karta Derventa

fg-27.mtbr-soko

Komandanta 1. osinjske lpbr 27.5.-12.6.92.

Položaji 1. osinjske lake pješadijske brigade. lijevo: spoj sa 327.mtbr, 1KM 1.lpb i olpbr Kruščani, -Kaurska obala – k186 – Brestovci – Bojića brdo -Kneževići , spoj sa 2.lpb; Matići – tt 238 – Čolića brdo – Gostići – Vis – Kuprešaci – Jezavčeva kosa. KM 2.lpb Banica, baterija topova 105mm u rejonu Bajakov vrh.