27.mtbr

1992, most na r.Ukrini

Sve i jedna operacija na Derventskom Ratištu je vođena u sadejstvu brigadne Vojne Policije kojom je komandovao Tatomir zvani Mačak zajedno sa ćatom Ružičićem zvanim Tito i još mnogo njih pa čak i Žena..i pripadnici „Vukova sa Vučijaka“