karta

Stolići

položaji za odbranu četa 1.i 3.lpb prnjavorske lpbr u zimu 1992. i 3.lpb do 3.11.1993.l inija se kasnije srbačka lpbr uspostavila: 1.lpb Čukura – Gradac; 2.lpb: Popovo Osoje – Čukura, 3.lpb Gradac – Kamenička Premet