Zavidovići

s.Stog

temelji škole u Stogu, gdje je 1993. godine bio sanitet 3.lpb, u daljini vijenac Stolici.
1994. godine su bili i položaji 1.mtb -Motajičkog bataljona 27.mtbr Derventa