Bratunac

Zalužje, Položaji 1.mtb 27.mtbr , XII 1992.

u borbama za probijanje puta do Bjelovca, poginula dva borca 1.mtb. Marić Stanoje , 1951. iz Donjih Štrbaca. Poginuo 22.12.1992. godine